අතේ ඇති ගානට නිවසක් අරන් පදිංචි වෙලා  ටික ටික හදාගන යන්න මෙන්න හොද අවස්තාවක්  

ගම්පග දිස්ත්‍රික්කයේ  අත්තනගල්ල පුජා නගරයෙන්  පර්චස් 12.5 තැනිලා බිම් කොටස හා නිවස ප්‍රදේශයේ අඩුම මිලට 

මුලු මුදල 1,750,000//=

 • අත්තන්ගල්ල නගරයට 2 km
 •  නිට්ටබුව නගරයට 6 km
 •  පස්යාල නගරයට 6 km
 • කාමර 2
 • ටොයිලට් 1
 • අඩි 15/12පාර 
 • උල්පත් ජලය
 • විදුලිය සහිතයි 
 • ජනප්‍රිය පාසල් රැසකට මැදිවු.
 • නවාතැන් සදහා වඩාත් සුදුසු ප්‍රදේශයකි.
 • නිරවුල් අයිතිය,නිරවුල් ඔප්පු.
 • නිස්කලංක පරිසරයක් ඇති ඉඩමකි. මනරම් වටපිටාව සුහද අසැල්වැසියන්.

උදෑසන 7 හවස 9 අතර පමණක් අමතන්න.

ඉඩම් බැලීමට පෙර වෙලාවක් වෙන් කරවා ගැනීම අනිවාර්යවේ, ඉඩම බලන තෙක් location share කිරීම සිදු නොකරන බව සලකන්න. 

WhatsApp- 0778086004